FAQ

1/ Wat is een bijzondere btw-aangifte?

Via een bijzondere btw-aangifte kunt u de btw betalen die verschuldigd is op intracommunautaire verwervingen en op bepaalde ontvangen dienstprestaties.
De aangifte omvat dus bepaalde speciale aankopen en ontvangen dienstprestaties. In tegenstelling tot de klassieke periodieke btw-aangifte moet u verkopen en verstrekte diensten niet in een bijzondere btw-aangifte opnemen.

De aangifte bevat onder meer volgende gegevens:
- Identificatiegegevens van de aangever
- Tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft
- Belastbare handelingen waarvoor de aangever btw moet voldoen (intracommunautaire verwervingen, intracommunautaire diensten met verlegging van heffing.. )
- Ontvangen creditnota's en negatieve verbeteringen
- Verschuldigde belasting en positieve of negatieve herziening van de belasting
- Uiteindelijke verschuldigde of terugvorderbare btw-bedrag
- Aanvraag om terugbetaling van het eventueel terugvorderbare btw-bedrag
- Datum en handtekening van de aanvrager

2/ Wie moet een bijzondere btw-aangifte indienen?

De bijzondere btw-aangifte moet worden ingediend door btw-belastingplichtigen die geen klassieke periodieke btw-aangifte indienen, namelijk:
- Vrijgestelde kleine ondernemingen
- Belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling
- Belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten die door artikel 44 van het btw-wetboek zijn vrijgesteld en waarvoor zij geen enkel recht op aftrek hebben
- Niet-belastingplichtige rechtspersonen

3/ Wanneer moet een bijzondere btw-aangifte worden ingediend?

De bijzondere btw-aangifte is een kwartaalaangifte die u in principe driemaandelijks moet indienen.
Als u tijdens een bepaald kwartaal geen enkele handeling verricht waarop btw verschuldigd is moet u geen ( nihil- ) aangifte indienen.
De aangifte moet u uiterlijk de 20ste dag van de maand die volgt op het kalenderkwartaal waarin de btw opeisbaar is geworden, indienen.
Binnen dezelfde periode moet u ook het bedrag van de verschuldigde btw betalen.

Download

Bij de downloads vind je een uitgebreide lijst van alle mogelijke zaken die op de brief personenbelasting kunnen aangegeven worden.

Als je een krediet wil aanvragen bij je bank, zal deze steeds moeten weten wat je maandelijks verdient en hoe gezond je zaak is.
Deze zaken worden meestal door ons aangeleverd.

Bedenk wel dat wij deze info slechts kunnen opmaken als wij over alle boekhoudkundige informatie van je onderneming beschikken.
Daarom is het zo belangrijk dat we steeds "up-to-date" kunnen zijn met jou dossier.

Bijkomend kunnen we even overleggen welke kredietvorm het meest interessante is voor jou. Er zijn namelijk vele fiscale effecten mogelijk en die zetten we natuurlijk graag naar je hand.
Ons even contacteren kan je leven dus heel wat aangenamer maken !

Let wel op: Dit is voor ons altijd een bijkomende opdracht en wordt dus apart afgerekend.

Download

Indien er recht is op een btw teruggave kan je het saldo terugvragen:

-Voor het 1ste, 2de of 3de kwartaal vanaf een creditsaldo van minimum € 615.

-Voor het 4de kwartaal vanaf een creditsaldo van minimum € 245.

je voordeel-saldo wordt terugbetaald ten laatste binnen de 3 maanden volgend op het kwartaal.

Download

Iedereen weet intussen dat onze huidige regering het niet meer hoog op heeft met een alternatieve verloningsvorm via het ter beschikking stellen van een wagen.
Deze nieuwe regeling geldt voorlopig alleen voor werknemers en bedrijfsleiders van vennootschappen. De uitbaters van éénmanszaken blijven nog buiten schot.

Het komt erop neer dat je nieuwe "voordeel in natura" berekend wordt op een combinatie van de catalogusprijs en de CO-uitstoot van je wagen. Het aantal kilometers die je ermee aflegt in privé-sfeer, doen niet meer terzake.
De duurdere en zwaardere wagens kennen soms tot een ver-vijf-voudiging of meer van het belastbare "voordeel in natura" !!!

Het is dus zeker de moeite om ons te contacteren vooraleer je beslist een bepaald model aan te kopen, wanneer hier ook privé gebruik mee gemoeid is.

PS: Bij lichte vrachtauto's blijft het systeem gelden dat enkel het beroepsmatige gebruik procentueel mag worden ingebracht en de rest als niet-aftrekbaar dient aanzien.
       Belangrijk bij al deze bepalingen is het feit dat woon-werk-verkeer in de ogen van de fiscus eveneens privé-verkeer is.

Download

Hot Items

Voortaan moet u uw buitenlandse rekeningen aangeven bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België.
Sinds 01/04/2014 werd het aantal rechtbanken van koophandel herleid van 17 naar 8.

Downloads

Peeters De Wachter Hulpkantoor

Statiestraat 68
2547 Lint
tel +32 (0)3 454 46 26
fax +32 (0)3 454 46 27

[email protected]

Openingsuren

ma  9u - 12u
di  9u - 12u & 13.30u - 16.30u
woe  9u - 12u
do  9u - 12u & 13.30u - 16.30u
vrij  9u - 12u, namiddag gesloten
za  gesloten
zo  gesloten

let op: schoolvakanties afwijkend
consultatie en op afspraak