Bijzondere btw-aangifte

Antwoord: 

1/ Wat is een bijzondere btw-aangifte?

Via een bijzondere btw-aangifte kunt u de btw betalen die verschuldigd is op intracommunautaire verwervingen en op bepaalde ontvangen dienstprestaties.
De aangifte omvat dus bepaalde speciale aankopen en ontvangen dienstprestaties. In tegenstelling tot de klassieke periodieke btw-aangifte moet u verkopen en verstrekte diensten niet in een bijzondere btw-aangifte opnemen.

De aangifte bevat onder meer volgende gegevens:
- Identificatiegegevens van de aangever
- Tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft
- Belastbare handelingen waarvoor de aangever btw moet voldoen (intracommunautaire verwervingen, intracommunautaire diensten met verlegging van heffing.. )
- Ontvangen creditnota's en negatieve verbeteringen
- Verschuldigde belasting en positieve of negatieve herziening van de belasting
- Uiteindelijke verschuldigde of terugvorderbare btw-bedrag
- Aanvraag om terugbetaling van het eventueel terugvorderbare btw-bedrag
- Datum en handtekening van de aanvrager

2/ Wie moet een bijzondere btw-aangifte indienen?

De bijzondere btw-aangifte moet worden ingediend door btw-belastingplichtigen die geen klassieke periodieke btw-aangifte indienen, namelijk:
- Vrijgestelde kleine ondernemingen
- Belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling
- Belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten die door artikel 44 van het btw-wetboek zijn vrijgesteld en waarvoor zij geen enkel recht op aftrek hebben
- Niet-belastingplichtige rechtspersonen

3/ Wanneer moet een bijzondere btw-aangifte worden ingediend?

De bijzondere btw-aangifte is een kwartaalaangifte die u in principe driemaandelijks moet indienen.
Als u tijdens een bepaald kwartaal geen enkele handeling verricht waarop btw verschuldigd is moet u geen ( nihil- ) aangifte indienen.
De aangifte moet u uiterlijk de 20ste dag van de maand die volgt op het kalenderkwartaal waarin de btw opeisbaar is geworden, indienen.
Binnen dezelfde periode moet u ook het bedrag van de verschuldigde btw betalen.

Peeters De Wachter Hulpkantoor

Statiestraat 68
2547 Lint
tel +32 (0)3 454 46 26
fax +32 (0)3 454 46 27

[email protected]

Openingsuren

ma  9u - 12u
di  9u - 12u & 13.30u - 16.30u
woe  9u - 12u
do  9u - 12u & 13.30u - 16.30u
vrij  9u - 12u, namiddag gesloten
za  gesloten
zo  gesloten

let op: schoolvakanties afwijkend
consultatie en op afspraak